piątek, 3 stycznia 2020

Digital transformation is one of the six main goals under the political guidelines for the 2019-2024 EC

3.1.20 0


Fostering digital transformation and ensuring a trustworthy deployment environment for artificial intelligence (AI) have never been higher on the European Commission’s (EC) agenda as they are now. The new President of the European Commission, Ursula von der Leyen, set the strategic #direction of a "Europe fit for the digital age." Digital transformation is one of the six main goals under the political guidelines for the 2019-2024 EC. Pages 13-14 in report below.

http://bit.ly/39vb1m1

poniedziałek, 4 listopada 2019

Talenty przyszłości - jakie umiejętności będą potrzebne za kilka lat?

4.11.19 0


Rynek pędzi do przodu, oczekiwania się zmieniają, również w stosunku do pracowników. Zobaczcie jakie talenty mają przyszłość, a jakie odchodzą do lamusa.

poniedziałek, 28 października 2019

Jak zbierać i analizować dane? Kilka prostych kroków do Big Data dla każdego

28.10.19 0
Z dnia na dzień mamy dostęp do coraz większej ilości danych, które opisują nasze życie, pracę czy odpoczynek. Czy wiemy jak z nich korzystać? Czy umiemy wyciągać z nich wnioski i na tej podstawie podejmować szybkie i trafne decyzje?

W dzisiejszym artykule opiszę kilka prostych kroków, które w większości przypadków będą odpowiednim podejściem do pierwszych analiz danych.Krok 1: Określenie celu analizy danych
Pierwszym krokiem do analizy danych jest określenie celu dla jakiego chcemy te dane analizować. To ważne aby były one jasne, mierzalne i konkretne. Przed przystąpieniem do analizy najpierw musimy wiedzieć dlaczego chcemy to robić, stąd potrzeba określenia celu. To ułatwi nam dalsze działania.

Krok 2: Wybranie elementów do pomiaru
Na tym etapie należy wybrać jakie dane będą potrzebne, aby osiągnąć wcześniej określony cel. Warto zrobić to dobrze, ponieważ im więcej danych będziemy zbierać, tym większe będą koszty tego działania (zbierania, przechowywania i analizowania). Dlatego trzeba to zrobić mądrze.

Krok 3: Ustalenie sposobu pomiaru
Sposobów pomiaru jest nieskończenie wiele. Wszystko zależy od możliwości systemowych, kreatywności mierzących lub/i dostępności danych. Na tym etapie należy zbadać jak najlepiej, najszybciej, najprościej i najtaniej zdobyć dane, które będą potrzebne.

Trzeba określić zakres czasowy pomiaru, jednostki oraz inne parametry, które będą niezbędne do późniejszej analizy.

Krok 4: Zbieranie danych
Coraz większą popularność zdobywa podejście Big Data, czyli analiza bardzo dużych zbiorów danych z różnych obszarów. W tym stwierdzeniu znaczenie mają słowa "bardzo dużych". Otóż im więcej zarejestrowanych rekordów z potrzebnymi danymi, tym trafniejszą decyzję można podjąć, ponieważ wnioski z analizy dużej ilości danych są dokładniejsze niż z analizy małej ilości danych.

Odwołując się jeszcze do wspomnianego trendu Big Data - swoje zbiory danych można wzbogacać o informacje z innych obszarów, np. informacje pogodowe, raporty z portali społecznościowych czy dane statystyczne z Głównego Urzędu Statystycznego. Jedyne na co należy zwrócić uwagę, to przydatność zbieranych danych. Zbierać tylko te dane, które będą potrzebne do podejmowania decyzji.

Krok 5: Dbanie o jakość zbieranych danych
Im lepsza jakość danych, tym lepsze i trafniejsze decyzje podejmowane w oparciu o wnioski z analizy tych danych.

Krok 6: Analiza danych i dalsze zbieranie danych
Po zebraniu odpowiedniej ilości danych można przystąpić do ich analizy. Sposobów analizy i wnioskowania z danych jest również dużo. Wszystko zależy m.in. od specyfiki firmy, zbieranych danych czy potrzeb odbiorców.

Jednak bardzo ważne jest to, aby nie przestawać zbierać danych. Jeśli dane wykorzystywane są do podejmowania kluczowych decyzji związanych ze strategią firmy, to dobrze wybrane dane, dobrej jakości i doświadczony analityk, będą o wiele lepsze niż decyzje "z sufitu".

Krok 7: Podejmuj trafne decyzje w oparciu o wnioski ze zbieranych danych. 
Informacja to klucz do sukcesu.

poniedziałek, 21 października 2019

Poprawa kreatywności w grupach roboczych - formy komunikacji

21.10.19 0
Realizując projekty uczestniczymy w różnych grupach roboczych. Praca w grupie jest jednym z lepszych sposobów tworzenia kreatywnych rozwiązań. Czy możemy w jakiś sposób podnieść współczynnik kreatywności grupy? Czy istnieją takie sposoby prowadzenia grupy, aby była ona jeszcze bardziej kreatywna?

Tak, jednym ze sposobów jest odpowiednia, pełna komunikacja w grupie.

Zatem o czym nie powinniśmy zapominać w grupach roboczych, które mają postawione kreatywne zadanie do zrealizowania, aby jeszcze bardziej podnieść ich kreatywność?

Sposoby komunikacji w grupie / zespole możemy podzielić na dwa zbiory. Pierwszy z nich to komunikacja skierowana na wynik, rozwiązywanie problemów i realizowanie zadań. Drugi zbiór to komunikacja dotycząca relacji międzyludzkich, która pomaga utrzymanie grupy.

Oto przykłady dla każdej z powyższych form komunikacji.

Komunikacja skierowana na wynik:

proponowanie - poszukiwanie - przedstawianie - pozycjonowanie - podsumowanie

Proponowanie, to sugerowanie pomysłów, proponowanie rozwiązań, proponowanie nowych produktów

Poszukiwanie, to poszukiwanie informacji, pytanie o dane, uszczegóławianie, precyzowanie

Przedstawianie, to przedstawianie swojego punktu widzenia, wyjaśnianie swojej postawy i przekonań

Pozycjonowanie, to definiowanie pozycji grupy w odniesieniu do wcześniej założonych celów, stawianie pytań o nowe kierunki działania

Podsumowanie, to prezentowanie zależności pomiędzy różnymi puntami widzenia, kierowanie dyskusji do konkluzji.


Komunikacja skierowana na relacje międzyludzkie:

zachęcanie - podtrzymywanie - odczuwanie - harmonizowanie - świętowanie

Zachęcanie, to bycie przyjacielskim, zachęcanie innych do wyrażania swoich opinii, pozytywna reakcja na zaangażowanie

Podtrzymywanie, to podtrzymywanie dyskusji, zachęcanie wycofanych członków grupy do brania udziału w dyskusji,

Odczuwanie, to mówienie o odczuciach, zachęcanie innych do wyrażania swoich odczuć na omawiany temat

Harmonizowanie, to godzenie różnych punktów widzenia, wykorzystanie humoru do zmniejszania napięcia w grupie

Świętowanie, to budowanie dobrego klimatu w grupie, wskazywanie zrealizowanych etapów/postępów grupy, chwalenie podczas i po zakończeniu dyskusji.


Negatywne zachowanie jednostki w grupie może wywołać kłótnię, a nawet wpłynąć na destrukcję grupy. Takie elementy zachowań jak bycie cynicznym, polityczne przepychanki, obrażające żarty czy dominowanie mogą bardzo negatywnie wpłynąć na kreatywność grupy. Dlatego zaleca się szybkie rozwiązywanie tego typu zachowań, oczywiście w dyplomatyczny sposób.

poniedziałek, 14 października 2019

4 sposoby na kreatywne rozwiązanie problemu

14.10.19 0
Z problemami stykamy się wiele razy każdego dnia. Jedne łatwo rozwiązać, inne trzeba dobrze przeanalizować i poświęcić dużo czasu na przygotowanie rozwiązania.

Czy są sposoby kreatywnego podejścia do problemów? Tak, można spróbować zastosować poniższe propozycje. Niestety nie ma gwarancji, że te sposoby będą działały zawsze i do każdego problemu, ale jeśli jest potrzeba rozwiązania trudnego problemu, można spróbować.

Aby podejść kreatywnie do rozwiązania problemu, warto odrzucić status quo, czyli podejść nieszablonowo do danej sytuacji. Oto 4 sposoby:


1) Analiza systematyczna

Polega na przeanalizowaniu wszystkich możliwych aspektów danego zjawiska zamiast tylko najczęściej branych pod uwagę.

Przykład: Analizując użyteczność gąbki sprawdźmy na ile różnych sposobów możemy ją wykorzystać.


2) Odwrócenie problemu (tzw. antytemat)

Polega na spojrzeniu na problem z przeciwnej strony.

Przykład: Jeśli problem dotyczy wody, pomyślmy o suszy. 


3) Projektowanie idealne

Polega na wymyśleniu rozwiązania problemu bez uwzględniania jakichkolwiek ograniczeń ekonomicznych, fizycznych, prawnych itp. Następnie modyfikuje się opracowane rozwiązanie wprowadzając kolejne ograniczenia. Dopasowuje się rozwiązanie do kolejnych ograniczeń.

Przykład: Szukamy pomysłu na bardzo szybki transport naziemny. Opracowujemy pomysł idealny, a następnie dopasowujemy / modyfikujemy rozwiązanie, aby spełniało wymogi fizyki, ekonomii itp.


4) Metoda skojarzeń losowych

Polega na połączeniu cech losowo wybranego przedmiotu/funkcji/usługi z analizowanym problemem.

Przykład: Poszukujemy nowej funkcji dla telewizora. Losowo wybraliśmy słowo "dziura". Próbujemy skojarzyć funkcję "dziury" z telewizorem. Podczas analizy dochodzimy do wniosku, że dziura mogłaby być w telewizorze. Przez tą dziurę można oglądać inny kanał telewizyjny. W ten sposób powstała funkcja PIP (Picture in Picture), dzięki której możemy podglądnąć co jest na innym kanale oglądając inny program.


piątek, 11 października 2019

Szkolenie Lean Game dla procesów biurowo-usługowych

11.10.19 0

Lean Game, to dwudniowe, bardzo aktywne wprowadzenie do Lean Management. Uczestnicy podczas gry, będącą symulacją realnego procesu z firm usługowych, poznają podstawy podejścia i narzędzia wspierające w ciągłym doskonaleniu procesów biznesowych.

Oferujemy dwa scenariusze gry - jeden oparty o proces obiegu korespondencji, a drugi symulujący proces logistyczny. Na życzenie jest również możliwość przygotowania indywidualnego scenariusza symulacji, w oparciu o specyfikę Państwa firmy i procesy w niej realizowane.

Uczestnicy szkolenia poznają najważniejsze narzędzia Lean Management i od razu trenują ich wykorzystanie podczas symulacji.

Nie ma czasu na nudę. Każda runda trwa tylko 7 minut, więc kreatywność i pełne zaangażowanie jest konieczne, aby osiągnąć wyniki.

Sugerowana ilość uczestników to między 10 a 20 osób. Wynika to z wymagań symulacji i chęci zaspokojenia potrzeb szkoleniowych dla wszystkich uczestników.

Szkolenie prowadzi Maciej Tyburczy, wieloletni trener z zakresu Lean Management.
Szerzej o doświadczeniu oraz referencje można przeczytać na profilu LinkedIn: http://bit.ly/tyburczy

Korzyści ze szkolenia:

Praktyczne trenowanie najważniejszych narzędzi Lean Management, czyli:
 • mapowanie procesów biznesowych​ (BPMN 2.0)
 • marnotrawstwa w procesach biurowych i administracyjnych​
 • priorytetyzacja problemów procesowych​
 • Kaizen​
 • Poka-Yoke​
 • praca zespołowa​
 • kultura Lean, kultura procesowa, podejście procesowe​
 • wartość dodana dla Klienta​
 • pomiar procesów biznesowych​
 • typy klientów i sposoby pracy z Klientami​
 • Głos Klienta​
 • Just in time​
 • wąskie gardło​
 • balansowanie pracy w zespole​
 • ciągłe usprawnianie​
Oprócz tego zagłębienie się w kulturze i poznanie etyki Lean.

Wielu uczestników warsztatów, bezpośrednio po ich zakończeniu, zgłasza pierwsze usprawnienia do swoich procesów. Zaczynają zauważać marnotrawstwa w procesach i stają się ambasadorami Lean w organizacji. Motywacja i kreatywność zostaje znacznie podniesiona.

Dla kogo to szkolenie:

Szkolenie jest dla wszystkich pracowników firmy, którzy potrzebują dobrze i praktycznie rozpocząć przygodę z ciągłym doskonaleniem procesów biznesowych.


Zapraszamy do kontaktu celem omówienia szczegółów szkolenia, poprzez formularz w zakładce KONTAKT.