poniedziałek, 14 października 2019

4 sposoby na kreatywne rozwiązanie problemu

Z problemami stykamy się wiele razy każdego dnia. Jedne łatwo rozwiązać, inne trzeba dobrze przeanalizować i poświęcić dużo czasu na przygotowanie rozwiązania.

Czy są sposoby kreatywnego podejścia do problemów? Tak, można spróbować zastosować poniższe propozycje. Niestety nie ma gwarancji, że te sposoby będą działały zawsze i do każdego problemu, ale jeśli jest potrzeba rozwiązania trudnego problemu, można spróbować.

Aby podejść kreatywnie do rozwiązania problemu, warto odrzucić status quo, czyli podejść nieszablonowo do danej sytuacji. Oto 4 sposoby:


1) Analiza systematyczna

Polega na przeanalizowaniu wszystkich możliwych aspektów danego zjawiska zamiast tylko najczęściej branych pod uwagę.

Przykład: Analizując użyteczność gąbki sprawdźmy na ile różnych sposobów możemy ją wykorzystać.


2) Odwrócenie problemu (tzw. antytemat)

Polega na spojrzeniu na problem z przeciwnej strony.

Przykład: Jeśli problem dotyczy wody, pomyślmy o suszy. 


3) Projektowanie idealne

Polega na wymyśleniu rozwiązania problemu bez uwzględniania jakichkolwiek ograniczeń ekonomicznych, fizycznych, prawnych itp. Następnie modyfikuje się opracowane rozwiązanie wprowadzając kolejne ograniczenia. Dopasowuje się rozwiązanie do kolejnych ograniczeń.

Przykład: Szukamy pomysłu na bardzo szybki transport naziemny. Opracowujemy pomysł idealny, a następnie dopasowujemy / modyfikujemy rozwiązanie, aby spełniało wymogi fizyki, ekonomii itp.


4) Metoda skojarzeń losowych

Polega na połączeniu cech losowo wybranego przedmiotu/funkcji/usługi z analizowanym problemem.

Przykład: Poszukujemy nowej funkcji dla telewizora. Losowo wybraliśmy słowo "dziura". Próbujemy skojarzyć funkcję "dziury" z telewizorem. Podczas analizy dochodzimy do wniosku, że dziura mogłaby być w telewizorze. Przez tą dziurę można oglądać inny kanał telewizyjny. W ten sposób powstała funkcja PIP (Picture in Picture), dzięki której możemy podglądnąć co jest na innym kanale oglądając inny program.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz